Ekstra penge til Marielyst er nu fordelt

Foto: De ekstra midler prioriteres blandt andet til 3 timers mere rengøring og vedligehold om dagen fra 1. april til 31. oktober.
Profilbillede
dato

600.000 kroner til nye tiltag og et løft af serviceniveauet i og udenfor højsæsonen i Marielyst blev tidligere på året bevilget af Økonomiudvalget. Pengene er nu fordelt, og det betyder blandt andet et højere fokus på områdets fremtoning, midler til events og opgradering af toiletfaciliteter i området.

Tidligere på året bevilligede Økonomiudvalget 600.000 kroner ekstra om året til Marielyst. De ekstra penge skal løfte serviceniveauet både i og uden for højsæsonen og samtidig gøre det muligt at udvikle nye tiltag i området.

Efter en konstruktiv dialog har Guldborgsund Kommune og Sydfalster Turist- og Erhvervsforening nu aftalt fordeling af midlerne for sæson 2021. En række af initiativerne er allerede igangsat.

Et af initiativerne betyder, at man vil møde byviceværterne og andet driftspersonale i endnu højere grad. Der er prioriteret 3 timers mere rengøring og vedligehold om dagen fra 1. april til 31. oktober.

"Vi har en virkelig populær turistdestination, hvor de besøgende kommer i flere og flere uger om året. Derfor skal serviceniveauet også følge med, så de besøgende altid kommer til en ren og pæn by", siger Peter Bring-Larsen, der er formand for Teknik, Miljø og Ejendomsudvalget.

Der prioriteres midler til udvidet åbning af toiletter i Marielyst og Gedesby sommerhusområderne. Konkret holdes 15 toiletter nu ekstra åbne i seks uger ekstra – nu fra 1. marts til 1. november. Herudover vil fremadrettet fem ekstra toiletter i området blive opgraderet – således at de kan holdes helårsåbne. Der er i dag kun to helårsåbne toiletter ved Marielyst Torv samt i Bøtøskoven.

"Mange af toiletterne i området er ikke sikret mod frost, så derfor er de lukket ned om vinteren. Men da rigtigt mange bruger området hele året, så skal vores faciliteter også være til rådighed hele året. Derfor er en stor del af midlerne prioriteret til at opgradere toiletfaciliteter, så flere bygninger kan være åbne hele året", siger udvalgsformanden.

I år vil der ske opgradering af til helårsåbent her : Gedesby ved Skovgrillen, Mosbregnevej ved Diget samt Bøtøvej ved Bøtøskoven. I foråret 2022 vil der blive gennemført opgradering til helårsåbent her : Bøtø Møllevej ved Kjørups Kro og på Elkenøre Øvej

Tilskud til aktiviteter

Udover et løft et serviceniveauet bruges der midler til Marielysts fremtoning i form af penge til udskiftning og opgradering af byrumsinventar.

Afslutningsvis gives der midler til aktiviteter i byen både i og udenfor højsæsonen. Sydfalster Turist- og Erhvervsforening varetager koordinationen heraf.

"Det er vigtigt for os at have et tæt samarbejde med aktørerne i området, derfor er en stor del af pengene også prioriteret til, at aktørerne kan udvikle events og aktiviteter, som kan tiltrække besøgende hele året", siger Peter Bring-Larsen.

Hos Sydfalster Turist- og Erhvervsforening er man glade for samarbejdet og den øgede fokus på Marielyst-området.

"Det er meget positivt, at vi i samarbejde med Guldborgsund Kommune får mulighed for at sætte ekstra skub på den positive udvikling, der er i Marielyst-området. Med de ekstra midler understøtter vi en udvidet sæson, skaber bedre faciliteter samt får mulighed for aktivt at arbejde med events og aktiviteter. Alt sammen for at understøtte Marielyst som turistcentrum i Guldborgsund Kommune", siger formand Janne Edvardsen. 

Kilde: Redaktionen