Guldborgsund Kommune lancerer nyt udvalg for at booste lokalt erhvervsliv

Foto: Guldborgsund Kommune.
dato

Nyoprettet Erhverv og Udviklingsudvalg i Guldborgsund Kommune sætter fokus på at styrke erhvervslivet

I en ny indsats for at stimulere erhvervslivet og generel udvikling inden for Guldborgsund Kommune, blev Erhverv og Udviklingsudvalget dannet af byrådet i februar. Udvalget har som formål at skabe bedre vilkår for lokale virksomheder og tiltrække nye investorer til området.

Lederen af dette tiltag, John Brædder, bestrider formandsposten, mens Ditte Rust er udpeget som næstformand. Deres fælles mission er klart defineret: At forbedre de erhvervsdrivendes rammebetingelser og gøre Guldborgsund Kommune til et mere attraktivt sted for erhverv.

Udvalgets første store opgave er at håndtere resultaterne fra Dansk Industri (DI)'s undersøgelse af erhvervsvenligheden blandt danske kommuner. For at sikre en bred og repræsentativ feedback, opfordres lokale virksomhedsledere, heriblandt Jakob S. Nielsen fra Metalcolour og bestyrelseslederen for DI Lolland-Falster, til aktivt at deltage i undersøgelsen ved at udfylde og kommentere på DI´s spørgeskema.

Yderligere understreger udvalget vigtigheden af en åben og konstruktiv dialog mellem kommunens erhvervsliv og kommunale afdelinger. Med målsætningen om at styrke det tværgående samarbejde og skærpe sagsbehandlingstiderne er ambitionen klar, siger John Brædder.

Erhverv og Udviklingsudvalget er bredt repræsenteret med medlemmer fra forskellige politiske partier, hvilket vidner om en stærk lokal opbakning og vilje til tværpolitisk samarbejde omkring erhvervsudviklingen.

Kommunikation og spørgsmål vedrørende erhvervsudviklingen er også i fokus. Kontaktoplysninger til både formand og næstformand er offentliggjort for virksomheder i nød, og Lars Magnus Lund Christensen fra DI står til rådighed for spørgsmål om DI-undersøgelsen.

Initiativet er et tydeligt signal om, at Guldborgsund Kommune er seriøs omkring sin erhvervspolitik og vilje til at skabe bedre betingelser for virksomhedernes vækst og velstand i området.

https://www.guldborgsund.dk/nyheder-og-pressemeddelelser/ritzau/budskab-fra-nyt-udvalg-vi-oensker-en-meget-taet-dialog-med-erhvervslivet

Kilde: Guldborgsund Kommune